PROF. DR. BURHANETTİN ÇİÇEK

 

Kimya Mühendisliği Bölümü
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Tandoğan 06100 ANKARA
Tel: 0312 203 3306, Faks: 0312 212 1546, GSM: 0532 407 9732

EĞİTİM

1989 – 1994 Doktora, Kimya Mühendisliği
University of California at Los Angeles, California, USA
1986 – 1988 Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği
Ankara Üniversitesi
1981 – 1985 Lisans, Kimya Mühendisliği
Ankara Üniversitesi


UZMANLIK ALANLARI

Karbon nanotüpler ve fullerenler
Yüksek sıcaklık reaksiyon kinetiği
Hidrokarbon pirolizi
Yanma, ve yanma reaksiyonlarının detaylı kinetiği
Matematiksel modelleme ve detaylı kinetik analiz
AKADEMİK GÖREVLER

2009 Prof. Dr., Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi
2002 – 2009 Doç. Dr., Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi
1994 – 2002 Y. Doç. Dr., Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi
1991 – 1993 Research and Teaching Assistant, Chemical Engineering Department
University of California at Los Angeles, California, USA
1989 – 1990 Research Assistant, Chemical Engineering Department
Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
1986 – 1989 Araştırma Görevlisi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara Üniversitesi

DİĞER ETKİNLİK VE GÖREVLER

2013 – Ankara Üniversitesi Elektron Mikroskobu Birimi Sorumlusu
2012 – Ankara Üniversitesi BAP Proje Değerlendirme Grubu Üyesi
2012 – Ankara Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi
2012 – Türk Karbon Derneği Kurucu Üyesi
2010 – Bölüm Başkan Yardımcısı
2007 – BAP İhale Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi
2002 -2008 ERASMUS Koordinatörü, A.Ü. Müh. Fak. Kimya Müh. Böl.
2002 – 2007 Akreditasyon Komisyonu Üyesi, A.Ü. Müh. Fak. Kimya Müh. Böl.
2000 – 2008 IAESTE Temsilcisi, A.Ü. Mühendislik Fakültesi
1997 – 2000 Bölüm Başkan Yardımcısı, A.Ü. Fen. Fak. Kimya Müh. Böl.
1997 – 1999 Fakülte Bilim Kurulu Üyesi, A.Ü. Fen Fakültesi

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

2012 – TÜBİTAK MAG- 111M632
Gaz Fazı Yayınımının Karbon Nanotüp Büyüme Hızı Üzerindeki
Kısıtlayıcı Etkisinin İncelenmesi
2006 – 2009 BAP 20060745049
Karbon Nanotüp Oluşum Kinetiğinin İncelenmesi
2005 – 2008 TÜBİTAK MAG-104M363
Karbon Nanotüp Üretimi için Hibrit Yöntem Geli¸stirilmesi ve
Üretim Kinetiğinin İncelenmesi
2001 – 2003 TÜBİTAK MİSAG-187
Reaksiyon Kalma Süresinin Fulleren Verim ve Seçimliğine Etkisi
1998 – 2000 TÜBİTAK MİSAG-102
Reaktif Atmosferlerin Fulleren Üretimine Etkisi

YÖNETTİĞİ TEZLER
• Melike Güler, , Yüksek Lisans, 2012 –
• Merve Ulupınar, , Yüksek Lisans, 2012 –
• Savaş Yağlıkçı, , Doktora, 2012 –
• Berrak Erkmen, Karbon Nanotüplerin Büyüme Kinetiğinin Araştırılması, Yüksek Lisans, 2011 –
• Furkan Soysal, CVD ile Karbon Nanotüp Üretiminde Difüzyon Basamağının Hız Kısıtlayıcı Etkisi, Doktora, 2009 –
• Akif Sesli, Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon Nanotüp Üretimi Yapılan Borusal Reaktörün Matematik Modellenmesi , Doktora, 2009 –
• Burça Salgara, Kimyasal Buhar Çökeltimi Yöntemi ile Karbon Nanotüp Üretiminde Oksidatif Atmosfer Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, 2009 –
• Hülya Madakbaş , Yüksek Lisans, 2009 –
• Savaş Yağlıkçı, Karbon Nanotüp Üretiminde Katalizörün Gaz Fazı Derişim Profiline Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, 2009 – 2012
• Mustafa Yalın, Investigation of Concentration Profiles in Carbon Nanotube Production Reactor, ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, (Coadvisor), 2007 – 2009
• Furkan Soysal, Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Karbon Nanotüp Üretimi, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2006 – 2009
• İbrahim Mutlay, Sürekli Karbon Nanotüp Üretimi, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2004 – 2007
• U. Barış Ayhan, Nanotube Production in a CVD Reactor, ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, (Coadvisor), 2001 – 2004
• Sinan Ok, Surface Properties of Fullerene Extracted Soot and Cathodic Deposits, ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, (Coadvisor), 2003 – 2005
• Mustafa Oymael, Katodik Depozitlerden Fulleren ve Nanotüp Üretimi, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2003 – 2005
• Akif Sesli, Borusal Reaktörde Fulleren Üretimi, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2001 – 2003
YAYINLAR

1. Soysal,F., Yalın,M., Çiçek,B., Kenar,A., Özbelge,Ö., “Multivariate analysis for carbon nanotube production by floating catalyst,” Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, accepted, 2013
2. Sesli,A., Mutlay, İ., Oymael,M., Kenar,A., Çiçek,B., “Fullerene Production from Cathodic Deposits,”Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, 17:2, 151-158, 2009
3. Kenar, A., Yüzer, D., Nazır, H., Çiçek, B., “A New Ion Selective PVC-Coated Graphite Rod Electrode Based on 4-Amino- Benzo-15-Crown-5-Derivatives of Fullerene,”Reviews in Analytical Chemsitry, 26:3, 219-228, 2007
4. Göktaş, H., Ayhan, U.B., Gündüz, G., Dişbudak, H., Eryılmaz, E., Öke, G., Çiçek, B., Somer, B., “Synthesis of Carbon nanotubes by a plasma based pulsed electron beam generator,”Physica Scripta, T123, 145-147, 2006
5. Sesli, A.,Çiçek, B., Oymael, M. “Fullerene Production in a Graphite Tubular Reactor,”Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures13, 1-11, 2005
6. Karaduman, A., Çiçek, E. H., Çiçek, B., Bilgesu, A. Y., “Thermal Degradation of Polystyrene Wastes in Various  Solvents,”Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 62, 273-280, 2002
7. Çiçek, B., “Effect of Residence Time on Fullerene Yield,”Fullerene Science and Technology9(1), 63-69, 2001

8. Çiçek, B., Kenar, A.,Nazır, H., “Simultaneous Determination of C60 and C70 Fullerenes by a Spectrophotometric Method,”Fullerene Science and Technology 9(1), 103-111, 2001
9. Karaduman, A., ¸Simşek, E. H., Çiçek, B., Bilgesu, A. Y., “Flash Pyrolysis of Polystyrene Wastes in a Free-Fall Reactor under Vacuum,”Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 60, 179-186, 2001
10. Atakol, O., Durmuş, S., Durmuş, Z., Arıcı, C., Çiçek, B., “Investigations on Some Heterotrinuclear Complexes of Nickel (II) and Copper (II),”Synth. Reac. Inorg. Met. Org. Chem., 31(9), 1689-1704, 2001
11. Yağmur, E., Çiçek, B., Olcay, A., “Effect of O-methylation on Solubility and Swelling of Coals,”Fuel Processing Technology67, 191-204, 2000
12. Atakol, O., Nazır, H., Aksu, M., Arıcı, C., Ercan, F., Çiçek, B., “Some di and tri-nuclear Complexes: Anion Induced Complex Formation,”Synth. Reac. Inorg. Met. Org. Chem., 30, 709-718, 2000
13. Bayraktar, E., Çiçek, B, Mehmeto ˘glu, Ü., “Mathematical Modeling of A Packed Bed Bioreactor for the citric Acid Production,”Reviews in Chemical Engineering15, 279, 1999
14. Çiçek, B., Bilgesu, A.Y., ¸Senelt, A., Pamuk, V., “Desulphurization of Coals by Flash Pyrolysis Followed by Magnetic Separation,”Fuel Processing Technology 46, 133, 1996
15. Çiçek, B., Senkan S.M., “Chemical Structures of Fuel-Rich Premixed Laminar Flames of C6H5Cl/CH4/O2/ Ar Mixtures,”Combustion Science and Technology 91, 53, 1993
16. Xiegi M., Çiçek, B., Senkan S.M., “Chemical Structures of Fuel-Rich and Fuel-Lean Flames of CCl4/CH4 Mixtures,”Combustion and Flame94, 131, 1993
17. Lee W., Çiçek, B., Senkan S.M., “Chemical Structures of Fuel-Rich and Fuel-Lean Flames of CHCl3/CH4 Mixtures,”Environmental Science and Technology 27, 949, 1993
18. Mutlay, İ., Soysal, F., Çiçek, B., “Düşük Maliyetli bir Raman Spektrometresinin Karbon Nanotüp Analizi için Modifikasyonu”,Eskişehir OsmanGazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21, 27-38, 2008
19. Gül, E., Çiçek, B., Olcay, A.,“Removal of Calcium by Dissolved CO2 and the Effects on Coal Liquefaction,”Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series B45, 1, 1999
TEBLİĞLER
1. Soysal, F., Yalın, M., Çiçek, B., Özbelge, Ö., “Chemometric Analysis of Carbon Nanotube Production by Floating Catalyst CVD”, 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, S1-B.15, 27 June – 01 July, İstanbul, 2011
2. Salgara,B., Yağlıkçı, S., Madakba¸s, H., Çiçek, B., “Effect of Gas Phase on Carbon Nanotube Production“ 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, P2.B.17,27 June – 01 July, İstanbul, 2011
3. Soysal, F., Çiçek, B., “CVD ile Nanotüp Üretimi”, UKMK8, Malatya, Ağustos 2008
4. Mutlay, İ., Çiçek, B., “Sürekli Nanotüp Üretimi”, UKMK8, Malatya, Ağustos 2008
5. Mutlay, İ., Çiçek, B., Development of a Continuous Production Method for Carbon Nanotubes, International Workshop on Nanostructured Materials, NANOMAT 2006, Antalya, Turkey, June 2006
6. Ok, S., Özbelge, H.Ö., Çiçek, B., Balcı, S.,Surface Properties of Carbon Nanomaterials, International Workshop on Nanostructured Materials, NANOMAT 2006, Antalya, Turkey, June 2006
7. Oymael, M., Sesli, A., Çiçek, B.,Fullerene Production from Cathodic Deposits, 4th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Mediterranean Countries, Dead Sea, Israel, January 2006
8. Ok, S., Özbelge, H. O., Çiçek, B., Balcı, S.,Carbon Nanoparticles for Hydrogen Storage Applications, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition, İstanbul, Turkey, July 2005
9. Oymael, M., Çiçek, B.,Katodik Depozitlerden Fulleren ve Nanotüp Üretimi, UKMK-6, İzmir, Eylül, 2004
10. Ayhan, U.B., Gündüz, G., Gökta¸s, H., Çiçek, B., Di¸sbudak,H.,Kimyasal Buhar Çökeltme (CVD) ve E-demet yöntemleri ile Karbon Nanotüplerin Üretilmesi, UKMK-6, İzmir, Eylül, 2004
11. Ayhan, U.B., Gündüz, G., Çiçek, B., Gökta¸s, H., Di¸sbudak,H.,Karbon Nanotüplerin Kimyasal Buhar Çökeltme (CVD) ve E-demet yöntemleri ile üretilmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Temmuz, 2004
12. Ayhan, U.B., Gündüz, G., Çiçek, B., Gökta¸s, H., Di¸sbudak, H., ¸Sengönül, M., Karbon Nanotüplerin Üretimi, SAVTEK Savunma Teknolojileri Kongresi, ODTÜ Ankara, Haziran 2004
13. Sesli, A., Çiçek, B.,Temperature Effects on Fullerene Production, 3rd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, Thessaloniki, Greece, May 2003
14. Sesli,A., Çiçek, B.,Borusal Reaktörde Fulleren Üretimi, UKMK-5, Ankara, Eylül 2002
15. Harbec, D., Meunier, J.-L., Alexakis, T., Çiçek, B., Pacheco, M., Razafinimanana, M.,Fullerene Synthesis Using C2 Cl4: Results Using A Modified Cylindrical Reactor Design, 15th International symposium on Plasma Chemistry, Orleans,France, Temmuz 2001
16. Harbec, D., Çiçek, B., Meunier, J-L.,Continuous Production of Fullerenes, 2nd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, Ankara, Mayıs 2001
17. Bayraktar, E., Çiçek, B., Mehmetoğlu, Ü.,Modeling of a Packed Bed Bioreactor for the Citric Acid Production, 35th Annual Conference and Tri-National American-Turkish-Israeli, Techion, Haifa, March, 1999
18. Karaduman, A., Özdemir, O., Çiçek, B., Bilgesu, A.Y.,Alçak Yoğunluk Polietilen Atıkların Çözücü Ortamında Değerlendirilmesi, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Haziran, 1997
19. Karaduman, A., Çiçek, B., Bilgesu, A.Y.,Polistiren ve Polietilen Plastik Atıkların Çabuk Pirolizi, XI. Ulusal Kimya Kongresi, Van, Haziran, 1997
20. Karaduman, A., Çiçek, B., Bilgesu, A.Y.,Plastik Atıkların Çabuk Piroliz ile Geri Kazanımı, UKMK-2, İstanbul, Eylül, 1996
21. Çiçek, B., Senkan, S.M.,Flame Structures of Chlorobenzene, Annual Meeting of the American Institute of Chemical Engineers, Miami Beach, Florida, Kasım 1992
22. Çiçek, B., Senkan, S.M.,Combustion of Chlorobenzene, Annual Meeting of the American Institute of Chemical Engineers, Los Angeles, California, Kasım 1991
23. Çiçek, B., Bilgesu, A.Y., Olcay, A., Er¸sahan, H.,Fla¸s Pirolize Uğratılmış Kömürlerde Kükürt Dağılımı ve Magnetik Ayırmanın Kükürt Dağılımına Etkisi, V.Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, Ankara, Eylül, 1988