2024 Yılı Fiyat Listesi

SEM Görüntü Analizi 1600 TL/saat
EDS Analizi (Nokta, çizgi veya alan taraması) 1600 TL/saat
EDS Haritalama 1600 TL/saat
Altın Kaplama 800 TL/set

 

TEM Görüntü Analizi 1200 TL/saat
Grid üzerine TEM için Numune Hazırlama 300 TL/numune

 

Kritik Nokta Kurutma 800 TL/saat

 

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu’nun 10.01.2022 tarih ve 1/1-5 sayılı kararı ile, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü bünyesinde yapılan ölçüm ve analiz hizmetlerinden, halihazırda fiilen Ankara Üniversitesinde çalışan personele %25 (yüzde yirmibeş) indirim uygulanır.

Bir sette numune çapına bağlı olarak maksimum 6 adet numune altın kaplanabilir.

İncelenecek örneğin sayısı ve türüne bağlı olarak numune başına ücretlendirme yapılabilir.

Başvuru Formu için tıklayınız.