ELEKTRON MİKROSKOBU HİZMET İLKELERİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü Elektron Mikroskobu ile dış kurum ve kuruluşlarda görev yapan bilim insanlarına ve araştırmalara, bilimsel araştırma ve geliştirme ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere, aşağıda tanımlanan alt yapı olanakları ile hizmet verecektir.
Araştırmacılar, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Elektron Mikroskobu olanaklarından aşağıdaki koşullarda yararlanabileceklerdir:
A. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME AMAÇLI BAŞVURULAR

  1. Çalışma, Ankara Üniversitesi (BİBAP, BAP) ya da dış kurum ve kuruluşların (TÜBİTAK, DPT, BOREN, SANTEZ veya ulusal/uluslar arası kaynaklı) desteklediği proje önerilerinde yer almalıdır. Bu  çalışmalarda incelenecek örneklere ait sarf malzemeleri proje bütçesinden  sağlanmalıdır. Proje önerileriniz hazırlanma aşamasında ilgili sarf  malzemeleriyle ilgili olarak Enstitü uzmanları ile görüşülmesi yararlı  olacaktır.
  1. Elektron Mikroskobundan sağlanacak hizmetlerin karşılığı proje bütçesinde hizmet alımı olarak yer almalıdır.
  1. Yukarıda projelerde yapılması gereken çalışmalar için, proje sahibi kurum ve kuruluşta görev yapan proje yürütücüleri, ilgili birime ait başvuru formu ile birlikte Nükleer Bilimler Enstitüsüne başvurmalıdır.

 
B. ANALİZ AMAÇLI BAŞVURULAR
Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Kamu Kurumları ve Sanayi kuruluşlarında çalışan araştırmacılar, Elektron Mikroskobunda yaptırmak istedikleri çeşitli analizleri Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen ücret karşılığında yaptırabilirler. Analiz yaptırmak isteyen araştırmacılar, başvuru formu ile Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsüne başvurmalıdırlar.
 
C. GENEL BİLGİLER

  1.  Tüm cihazlar, Nükleer Bilimler  Enstitüsündeki uzmanlar tarafından      kullanılmaktadır.
  1. Elektron Mikroskobu ile yapılan çalışmalar sonucunda ulusal ya da uluslararası      bilimsel dergilerde yayınlanan çalışmalarda, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsüne teşekkür edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.
İRTİBAT BİLGİLERİ
Ankara Üniversitesi,
Nükleer Bilimler Enstitüsü,
06100, Tandoğan/Ankara
Telefon : +90 (312) 212 03 84
Santral  : +90 (312) 212 85 77- 2723
Fax : +90 (312) 215 33 07
E-mail :  nukbile@ankara.edu.tr
E-mail: eakhuseyin@ankara.edu.tr